Synod to wspólna droga..

Dlatego nie możemy w nią wyruszyć sami.

20 stycznia 2022

Synod diecezjalny jest zebraniem kapłanów i innych wiernych określonej diecezji w celu świadczenia pomocy biskupowi diecezjalnemu w wypełnianiu właściwej mu funkcji kierowania Kościołem lokalnym. Zwołanie synodu należy do biskupa diecezjalnego. On również proponuje tematy do synodalnej dyskusji, przewodniczy sesjom synodu, a w końcu podpisuje dokumenty końcowe i poleca ich ogłoszenie. Głos synodu ma charakter doradczy i jest wyrazem współodpowiedzialności wszystkich wiernych za Kościół. Celem synodu jest odnowienie i wzmocnienie Kościoła diecezjalnego oraz pobudzenie jego zapału ewangelizacyjnego. Prace synodu toczą się przede wszystkim na sesjach plenarnych. Jeśli wymaga tego zakres omawianych zagadnień, w ramach synodu mogą funkcjonować komisje tematyczne zajmujące się kwestiami szczegółowymi. W debatę synodalną mogą się włączyć wszyscy diecezjanie angażując się w pracę zespołów synodalnych w parafiach lub innych środowiskach duszpasterskich, albo kierując swoje wnioski bezpośrednio do sekretariatu synodu.

Modlitwa Synodu - "Adsumus"

Oto jesteśmy, Panie, Duchu Święty,
oto jesteśmy skrępowani nadmiarem grzechu,
lecz zgromadzeni właśnie w Twoje Imię.

Przybądź do nas i pozostań z nami,
i racz przeniknąć nasze serca.

Naucz nas, co mamy czynić, dokąd mamy podążać
i ukaż, co powinniśmy wykonać,
abyśmy z Twoją pomocą mogli się we wszystkim Tobie podobać.

Ty sam bądź doradcą i sprawcą naszych rozstrzygnięć,
bo tylko Ty wraz z Bogiem Ojcem i Jego Synem masz chwalebne Imię.

Ty, który znajdujesz upodobanie w najwyższej bezstronności,
nie pozwól nam być niszczycielami sprawiedliwości.
Niech niewiedza nie zwodzi nas na błędną drogę,
niech nie wpływa na nas ludzka korzyść,
niech nie deprawuje nas wzgląd na urzędy czy osoby.

Ale skutecznie złącz nas z Tobą darem Twojej jedynej łaski,
abyśmy byli jedno w Tobie i w niczym nie zboczyli od prawdy;
skoro jesteśmy zebrani w Twoje Imię,
niech tak we wszystkim trzymamy się sprawiedliwości łagodzonej miłością,
aby teraz nasze postanowienia w niczym nie sprzeciwiały się Tobie,
a w przyszłości abyśmy za dobre dzieła osiągnęli wieczną nagrodę.

Amen.

W sobotę 29 stycznia – zgodnie z prośbą papieża Franciszka – przeżywamy w naszej parafii Dzień Synodalny. Wszystkich zatroskanych o duchową kondycję Kościoła zapraszamy na Mszę św. o godz. 18.00, a następnie na dyskusję (w sali parafialnej na plebanii) nad zaproponowanymi poniżej zagadnieniami:

Tematy do pracy w grupach

 1. TOWARZYSZE PODRÓŻY
  Jakie grupy lub osoby w naszym Kościele lokalnym pozostają na marginesie?
 2. SŁUCHANIE
  W jaki sposób wysłuchiwani są świeccy, zwłaszcza kobiety i młodzi ludzie, ci, którzy doświadczają ubóstwa, marginalizacji lub wykluczenia społecznego?
 3. ZABIERANIE GŁOSU
  Co umożliwia lub utrudnia odważne, szczere i odpowiedzialne wypowiadanie się w naszym Kościele lokalnym
 4. CELEBROWANIE
  Jak uczynić celebracje w naszym Kościele lokalnym miejscem większego zaangażowania wszystkich wiernych
 5. WSPÓŁODPOWIEDZIALNI W NASZEJ WSPÓLNEJ MISJI
  Co przeszkadza ochrzczonym w byciu świadkiem wiary we współczesnym świecie?
 6. DIALOG W KOŚCIELE I SPOŁECZEŃSTWIE
  W jaki sposób Kościół prowadzi dialog i uczy się od innych instytucji społeczeństwa: świata polityki, ekonomii, kultury, społeczeństwa obywatelskiego i ludzi żyjących w ubóstwie?
 7. EKUMENIZM
  Jakie relacje ma nasza wspólnota kościelna z członkami innych tradycji chrześcijańskich i wyznań
 8. WŁADZA I UCZESTNICTWO
  Jak funkcjonują organizmy synodalne na poziomie Kościoła lokalnego (Rady Duszpasterskie w parafiach i diecezjach, Rady Kapłańskie itd.)?
 9. ROZEZNAWANIE I PODEJMOWANIE DECYZJI ORAZ FORMOWANIE SIĘ W SYNODALNOŚCI
  W jaki sposób wierni mogą być bardziej zaangażowani w procesy podejmowania decyzji w naszym Kościele lokalnym?

Jak iść wspólną drogą ?

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy

 


Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
94 0.083346843719482