Rada Parafialna

PARAFIALNA RADA DUSZPASTERSKA

Rada Duszpasterska stanowi, zgodnie z kanonem 536 KPK, ciało doradcze, które pod kierownictwem proboszcza parafii wspomaga kapłanów w organizacji życia duszpasterskiego w danej wspólnocie wiernych. W realizacji swoich zadań Rada duszpasterska kieruje się celami określonymi przez kanon 1254 § 2 KPK, uwzględniając specyfikę duszpasterską danego ośrodka.

Za swój podstawowy cel Rada duszpasterska ma współodpowiedzialne wspieranie kapłanów w organizacji życia duszpasterskiego danej wspólnoty. Czyni to przez:

Udział w organizowaniu kultu Bożego w parafii (KPK 1254 § 2).

Uczestniczenie w trosce duszpasterskiej o parafię (KPK 534).

Pomaganie kapłanom w ożywianiu działalności duszpasterskiej (KPK 534).

Prowadzenie dzieł apostolskich (KPK 1254).

Troska o godziwe utrzymanie duchowieństwa i pracowników kościelnych.

Rada realizuje wyznaczone cele przede wszystkim przez współdziałanie z duszpasterzami w:

Opracowywaniu rocznych planów duszpasterskich.

Animowaniu działalności grup duszpasterstwa specjalistycznego,

Koordynowaniu prowadzonych form duszpasterstwa.

Inspirowaniu działalności charytatywnej.

Trosce o podejmowanie inicjatyw duszpasterskich uwzględniających zachodzące przemiany społeczno-kulturowe.

W realizacji wyznaczonych celów Rada winna kierować się odpowiedzialnością, troszczyć się o właściwą formację swoich członków i rzetelnie służyć rozwojowi życia parafialnego.

 

 


Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
91 0.11100101470947